Jäsenehdot

House of Fitness Leppävaara jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot 

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan House of Fitness Leppävaara Oy:n (myöhemmin Levels) jäsenyyksiin 25.10.2021 lukien.

Yleistä
1.1

Ehdot ovat osa Levels Gym & Spa jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja House of Fitness Leppävaaran (myöhemmin ”Levels”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla Levels Gym & Spa verkkokaupassa tuotesivuilla. 

Levels Gym & Spa 
2.1.

Levels Gym & Spa jäseniksi voidaan hyväksyä:
kaikki 18-vuotta täyttäneet henkilöt

 • jotka eivät ole velkaa House of Fitness Oy:lle 
 • jotka eivät ole aiemmin rikkoneet Levels Gym & Spa käyttöehtoja

2.2
Jäsenyys on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin määräajan.

Jäsenyys on määräaikainen joko 6 kuukauden tai 12 kuukauden sopimuksella. Personal training jäsenyys on voimassa sovitusti. Personal training jäsenyyden irtisanominen tulee tehdä viimeistään 1 vrk ennen seuraavan jakson alkua. 

6 kuukauden jäsenyys jatkuu 6 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä irtisanomusilmoitus osoitteeseen asiakaspalvelu@levels.fi

12 kuukauden jäsenyys jatkuu 12 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä irtisanomusilmoitus osoitteeseen asiakaspalvelu@levels.fi

Irtisanomisilmoituksen jälkeen laskutus päättyy seuraavan laskutusjakson loppuun. 

Laskutus
Jäsenelle muodostuu uusi lasku 4 viikon laskutusjaksoissa. Liittyessäsi jäseneksi maksetaan ensimmäisen kuukauden jäsenmaksu sekä mahdolliset lisämaksut (liittymismaksu). 

2.4
Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.

2.5
Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Levels Gym & Spa tiloissa siten, kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu. Levels Gym & Spa kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.levels.fi

2.6
Jäsensopimusta ei voi irtisanoa lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 7.) tai muuttaa jäsenyyden aikana, poikkeuksena jäsenyyden muuttaminen laajempaan jäsenyyteen.

2.7
Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Levels Gym & Spa tarjoamat palvelut ovat käytössä saatavuuden mukaan, mikäli niihin pääsyä on rajoitettu.

2.8
Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Levels Gym & Spa voi jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

Jäsenmaksut
3.1
Jäsenen tai muu henkilö, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista, on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Levels Gym & Span kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3.2
Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Levels Gym & Span voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Eräpäivän muutoksista tulee olla yhteydessä kirjallisesti asiakaspalvelu@levels.fi osoitteeseen. 

3.3
Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana, lukuun ottamatta tilanteita, jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.4
Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu laskun eräpäivään mennessä.

Jäsen voi ladata omalle asiakkuustilille saldoa (rahaa), jolla jäsenmaksut kuittaantuvat automaattisesti niin kauan kuin saldoa on riittävästi. Asiakkuustilin saldon voi täydentää vain maksamalla summan asiakaspalveluun asiakaspalvelun aukioloaikojen puitteissa. 

3.5
Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Levels Gym & Spa voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.6
Levels Gym & Spa voi siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Levels Gym & Spalle, voi Levels Gym & Spa kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

3.7
Mikäli Jäsen ei maksa jäsenmaksuja sopimusehtojen mukaisesti, Jäsenen kulkukortti suljetaan ja pääsy salille evätään.

Jäsen on tästä huolimatta velvollinen maksamaan avoimet ja jäljellä olevan jäsenyysajan maksut Levels Gym & Spalle. 

Jäsenen velvollisuudet sekä kulkukortti 
4.1

Jäsen on velvollinen: 

 • tutustumaan ja noudattamaan Levels Gym & Spa:n kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Levelsin internet-sivuilta https://www.levels.fi/ 
 • leimaamaan kulkukorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan Levels Gym & Spa -keskukseen.
 • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
 • huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.
 • vakuuttamaan, ettei suo pääsyä Levels Gym & Spa tiloihin henkilöille, joilla ei ole kulkulupaa.Mikäli jäsen päästää kulkukortillaan tiloihin henkilön, jolla ei ole omaa kulkukorttia voidaan hänen jäsenyytensä irtisanoa ja kulkukortti sulkea. Jäsen on tästä huolimatta velvollinen maksamaan avoimet ja jäljellä olevan jäsenyysajan maksut Levels Gym & Spalle. 

4.2
Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen Levels kulkukortin. Jäsen on velvollinen näyttämään kulkukorttia oven lukijaan aina kulkiessaan ovesta, jossa kulkukortti vaaditaan. Näin siinäkin tapauksessa, että oven avaa joku toinen Levels Jäsen omalla kulkukortillaan.

Kulkukorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on Levels Gym & Span omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei saa siirtää tai lainata kenellekään.

Jäsen on velvollinen säilyttämään kulkukorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi asiakaspalveluun. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Levels Gym & Spa evää kulkukortin oikeudet ja uuden kortin voi noutaa kassalta. Jäseneltä voidaan veloittaa kadonneen kulkukortin osalta 10€ korvaus. 

Alennukset, kampanjat ja sopimushinnat
5.1
Kampanjat ovat voimassa kunkin kampanjan ohjeiden mukaisesti.

Kampanjoihin liittyvät ilmaiset edut ovat hyödynnettävissä kun tililläsi ei ole avoimia jäsenmaksuja.

Kampanjoihin liittyvät ilmaiset laskutuskaudet liitetään seuraavan laskutuskauden alkuun.Jos olet maksanut jäsenyyttäsi ennakkoon, ilmaiset edut liitetään maksetun kauden päätteeksi.Kampanja jäsenyyksiä tai etuuksia ei voi tauottaa.

5.2
Sopimushinnat ovat voimassa erillisten sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaan on näytettävä oston yhteydessä voimassa olevaa jäsentodistusta, yrityksen henkilökorttia tai muuta sopimusehdoissa vaadittavaa todistusta.

Jäsensopimuksen päättäminen tai jäädyttäminen
6.1
Jäsenen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja sitä ei voi laittaa tauolle erityistilanteita lukuunottamatta. Erityistilanteissa jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Tällöin jäsen on estynyt käyttämään jäsenyyttään sovittuna ajankohtana.

7. Tapaukset, joissa jäsenyys voidaan päättää ennen 6kk, 12kk tai 24kk sopimuskauden päättymistä

 • Muutto toiseen kaupunkiin josta ei ole kohtuullinen kulkumatka Levels Gym & Spa tiloihin. Vuokratodistus, muuttoilmoitus tai todistus omistusasunnosta vaaditaan.
 • Pitkäaikainen sairaus, joka estää kuntosalilla käymisen.

Lääkärintodistus vaaditaan.

Jäsenyyden päättämisen jälkeen Jäsenelle palautetaan mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymishetken jälkeiseltä ajalta, lukuunottamatta liittymisen yhteydessä maksettua yhden kuukauden jäsenmaksua. Tämä ei koske etu- tai tarjoushintaan ostettuja jäsenyyksiä.

Poikkeuksena tästä ovat liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

Jäsenyyden päättämiseen vaaditut todistukset tulee toimittaa asiakaspalveluun välittömästi irtisanoutumisilmoituksen tekemisen jälkeen ja viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä.

6kk ja 12kk jäsenyyden irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@levels.fi

Yhden (1) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Yhden (1) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana.

Jäädytysehdot

6kk ja 12kk jäsenyyteen sisältyy maksimissaan yhden (1) kuukauden jäädytysmahdollisuus, joka on mahdollista pitää kaksi (2) kertaa 2 viikon jaksoissa tai 1 kuukauden jaksossa. Jäädytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti asiakaspalvelun sähköpostiin viimeistään ennen jäädytettävää ajanjaksoa koskevan laskun muodostumista, jolloin hyvitys tapahtuu jäädytettyä ajanjaksoa koskevasta laskusta / laskuista.

Mikäli olet maksanut koko jäsenyyden keston liittymisen yhteydessä, hyvitämme jäädytetyn ajanjakson maksetun kauden jälkeen siirtämällä laskutussopimuksen alkamista jäädytetyn ajanjakson verran eteenpäin.

Muutoin jäsenyyden voi jäädyttää vähintään yhdeksi (1) kuukaudeksi ja yhtäjaksoisesti enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja ainoastaan seuraavista syistä:

 • Sairastuminen tai loukkaantuminen

Lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön vahvistus. Minimi yksi (1) kuukausi.

 • Raskaus 6kk (tai lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistuksella pidempi aika)
 • Muutto paikkakunnalle, josta ei ole kohtuullinen matka Levels Gym & Spa keskukseen.
 • Varusmiespalvelus

Puolustusvoimien todistus vaaditaan

Jäsenyyden tauottaminen siirtää jäsenyyden sitoutumisaikaa eteenpäin tauon keston ajan.

Jos jäädytyskautta täytyy pidentää, on tehtävä uusi ilmoitus Levels Gym & Spa asiakaspalveluun. Kirjallinen ilmoitus liitteineen on toimitettava Levels Gym & Spa asiakaspalveluun ennen voimassa olevan jäädytyskauden päättymistä. Sitoutumisaika siirtyy maksuista vapaan kauden verran eteenpäin.

Jäädytysehdot eivät koske kampanjoista saatuja jäsenkuukausia.

Jäsensopimuksen yksipuolinen muuttaminen
8.1.
Levels Gym & Spalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoa, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja, Laskutusta sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

8.2.
Levels Gym & Spalla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, mikäli Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

 • Jäsenmaksujen laiminlyönti
 • Omalla kulkutunnisteella muiden päästäminen kuntosalille. Avatessasi kuntosalin oven omalla kulkutunnisteella, ovesta ei saa päästää sisään muita henkilöitä.
 • Levels Gym & Span turvallisuus-, järjestyssääntöjen ja jäsensopimuksen rikkominen
 • Levels Gym & Span Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

  Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu 

9.1
Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen Levels Gym & Spalla tulee Jäsenen käyttää lukollisia kaappeja jotka löytyvät pukuhuoneesta.

9.2
Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, Levels Gym & Spalla on oikeus ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

9.3
Levels Gym & Spa ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen liikuntakeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 1. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu 
  10.1
  Levels Gym & Spa ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Levels Gym & Spa vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Levels Gym & Spa ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

10.2
Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.